[1]
siti patimah harahap, S. Samakmur, dan M. Theresia, “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK TEMA 7 SUBTEMA 3 INDAHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN NEGERIKU DI SD KELAS IV 100670 HUTAIMBARU”, JIPDAS, vol. 3, no. 2, hlm. 439–445, Mei 2023.