[1]
N. Lailatul Arafah dan I. . Marzuki, “PENGEMBANGAN MEDIA PALANEL (PAPAN FLANEL) MATERI PROFESI PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IV DI SEKOLAH DASAR ”, JIPDAS, vol. 3, no. 03, hlm. 664–670, Agu 2023.